Fellesheising høsten 2023
Dato for fellesheising er satt til lørdag 21. oktober kl:09:00
Hvert medlem står fritt til å heise utenom fellesheisinger – men heising og lagring skal kun skje etter avtale med havnesjef.

Søknad
Kun medlemmer med båtplass er berettighet til å søke (en båt pr båtplass).
Øvrige økonomiske forpliktelser må være ivaretatt fra det enkelte medlem,  før søknad om vinterlagring blir behandlet.
Alle som ønsker opplag/vinterlagre i havneområdet, må søke via denne linken innen 15. oktober
Ved utfordringer om vinterlagring blir den enkelte kontaktet innen 16. oktober.

Priser
Priser på heising er 1.450,- for båt og 950,- for heising av mast. Aktuell sum for den enkelte betales inn på konto nr: 2095 58 16073 innen 17. oktober, merket med båtplass nr.


Generelt

Den enkelte båteier skal legge til rette for en mest mulig effektiv heising.
Båter, biler hengere etc. i havneområdet som er til hinder for fellesheisingen, må flyttes to dager i forkant av fellesheising. Dette for å frigjøre plass for montering av krybber etc.
Havnesjef kan bistå med informasjon vedr. midlertidig parkering av disse.
Kranene som skal heise, rigges normalt dagen i forveien.
Vilkår for vinterlagring finner du her

Spørsmål
Evt. avklaringer ang. heising/lagring tas med havnesjef Arnt-Rune tlf: 951 72 150
Vedr. Økonomi kontakt kasserer Tommy på kasserer[alfakrøll]lillehammerbaatforening.no

745 2
Vannstand i Mjøsa på retur
Da ser det endelig ut som at vannstanden i Mjøsa er på retur.
Vannstanden må ned igjen til ca. 6m før en får oversikt over de skader som har oppstått på bygg/ anlegg i havna og Finsandvika, men pr. nå ser det ut som en kombinasjon av de tiltak som har blitt satt inn i forkant, samt at vannstanden ikke ble høyere og fravær av vind/bølger – gjør at flytebryggene som må anses som viktigst har klart seg bra.

Når vannstanden etter hvert kommer ned under nivået til molo, vil det blitt gjort forsøk på å stenge inn/utløp på havnen for å unngå mest mulig at rekved og flytende gjenstander skal ta veien inn i havna.
For øvrig er det pt. stengt med tauverk mellom 400-300 og 200 bryggene pga. tiltak for å sikre bryggene. Inn/utpassering er ikke mulig uten å løsne/feste disse igjen ved passering.

Eventuelle tiltak (reparasjoner etc.) må ikke iverksettes før dette er koordinert med styret v/Arnt eller Tommy – som har oppfølgingen med forsikringsselskapet.

Det ligger to kanoer og gummibåter til fritt å benytte dersom en har ærend i båten og ønsker å komme tørrskodd ut til bryggen.

Mvh.
/-Styret

hstart

Hjertestarter på Klubbhuset
Hjertestarteren som ble donert til Lillehammer Båtforening fra Sparebank 1 Gudbrandsdal, henger nå ved inngang på klubbhuset til LBF.
Til trygghet for alle foreninger og nærområdet i og rundt småbåthavnen - måtte det aldri bli bruk for den!!
Den blir hengende fra april til oktober, da det ikke vil bli brøytet i vinterhalvåret.