årsmøte

Årsmøte
Årsmøte ble avholdt onsdag 15. februar på Jorekstad.
Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned her

-/Styret

 

lillehammerbaatforening.no er under restaurering