Vinterlagring

Som medlem i LBF med båtplass er det mulighet å søke om vinterlagring av båt i havnen.
Hver høst tilkjennegjøres en dato for innmelding av behov for lagring. Styret ved havnesjef tildeler og merker opp plasser til de som innvilges lagring.

Det kreves opplagsavgift som fastsettes på årsmøtet. Hver enkelt båteier må sørge for hensiktsmessig opplagsmateriell, herunder krybbe som tåler båten samt stativ og presenninger som takler snømengdene. Presenninger og øvrig opplagsmateriell må være festet/tilpasset for å unngå blafring i vinden til sjenanse for naboer, for seilbåter i opplag med masta oppe- er det ekstra viktig å feste snorer og wirer for å unngå sjenanse for omgivelsene  - se til båten gjennom vinteren.

For medlemmer med betalt innskudd på strøm, blir det mulighet for tilkobling av strøm for vedlikeholdslading, dette avtales i hvert enkelt tilfelle med havnesjef.
Båten merkes minimum med båtplass nr. og tlf nr. - merkeutstyr er i klubbhuset. 
Sommerstid derimot er det ikke tillat til lagring av båt og utstyr i havna. 

Stativ og presenninger skal være tatt av båtene innen 10. mai, og havnen skal være ryddet for båtkrybber, lagringsutstyr etc. innen 1. juni.

Det skal heller ikke lagres båter og båthengere i havneområdet etter 1. juni, så sant vannstanden er så høy at båtene kan settes ut.

Eventuelle ekstraordinære behov for korttidslagring pga transportbehov eller reparasjoner avklares med havnesjefen.