fsv.jpg

LBF-medlemsinfo 2023

Klubbhus og havneområdet
For å begrense dusj og toaletter til foreningens medlemmer og gjestebåter er døren i utgangspunket låst. Se info mail for ytterligere info.
Klubbhuset er forbeholdt medlemmer i LBF.

Aktiviteter og dugnader 2023
Aktiviteter utenom normalt vedlikehold kommende sesong, er å ferdigstille gjestebryggen i nordre del av havnen og rydding/forskjønning av moloen som benyttes til å lagre deler til brygger.
Det planlegges også å etablere lys/lanterner ved innseiling til havna.

Ut over fellesdugnader, er det lagt opp til ukentlige dugnader- som vil bestå av enklere vedlikehold på klubbhus, brygge-anlegg samt gressklipping og forefallende.
Innkalling til dugnad skjer pr. mail i rimelig tid i forkant – med en påminnelse på SMS i forkant av dugnadsdag.

Passer oppsatt dato/tid dårlig, så bes den enkelte sørge for bytte med annet medlem evt. stedfortreder.

Fellesdugnader annonseres via våre nettsider og FB.

Fellesheisinger 2023
Hvert medlem står fritt til å heise utenom fellesheisinger – men heising og lagring skal kun skje etter avtale med havnesjef.

Fellesheising ut er estimert til *mandag 22.mai kl.17:00. Priser på heising er 1.450,- for båt og 950,- for heising av mast. Aktuell sum for den enkelte betales inn på konto nr: 2095 58 16073 senest 19. mai, merket med båtplass nr.

*Forutsetter tilfredstillende vannstand, endringer oppdateres via våre nettsider og FB.

Den enkelte båteier skal legge til rette for en mest mulig effektiv heising.

Båter lagret på hengere i havna som ikke skal delta på fellesheisingen ut, må flyttes to dager i forkant av fellesheising. Dette for å frigjøre plass til kranene som skal heise, disse rigges normalt dagen i forveien.
Havnesjef kan bistå med informasjon vedr. midlertidig parkering av disse.

Tidspunkt og informasjon vedr. fellesheising til høsten, kommer senere.

Opplag av båter i havna

Opplags-presenninger på båter lagret i havna skal være tatt av innen 10. mai.
Opplagshengere og krybbes fjernes umiddelbart etter heising og senest innen 1. juni.


Styret ønsker alle medlemmer en riktig god båtsesong!